Theses on the same topic (having an identical keyword):

organizacni vlivy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vliv organizační struktury a organizační kultury na efektivnost interní komunikace
 (Lucie Lamačová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf4t5/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vliv organizační kultury na spokojenost zaměstnanců
 (Vendula Březinová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13777/vsh_b/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách | Theses on a related topic

Vliv organizační kultury na motivaci členů neziskové organizace
 (Michaela Šišková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8kwv/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vliv organizační kultury na řízení konfliktu ve vybrané organizaci
 (Lucie Strejčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxvgp/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vliv organizační kultury a struktury na řízení znalostí
 (Sofiya Vitushkina)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//7v17hw// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Sociální vlivy organizační struktury firmy na zaměstnance
 (Stanislav Zíma)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aj1ncj// | Sociologie / | Theses on a related topic

Organizační identita a její vliv na resilienci organizace
 (Soňa Vídenská)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/osybl/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Posouzení vlivu organizační změny na řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
 (Hana Hobstová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7zfb/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Posouzení vlivu organizační změny na motivaci a výkon pracovníků
 (Jan Schauer)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsh39/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Vliv silné organizační kultury na výkon a rozvoj poslání malých a středních podniků
 (Iveta Šiborová)

2017, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ugy0s/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)