Theses on the same topic (having an identical keyword):

organization structure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Project in Matrix Organization
 (Agron Zylali)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug6ep/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

Analýza organizačnej štruktúry OTP Banky, verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným
 (László Spingár)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/s8kxr/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury
 (Erik Priester)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eu5uf/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Organizačná štruktúra ako nástroj riadenia vo vybranej poisťovni
 (Jozef Bartko)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/exdah/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Optimalizácia finančnej štruktúry podniku
 (Marta Štupáková)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bszuz/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic