Theses on the same topic (having an identical keyword):

orientovany na ct

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hybridní PET/CT vyšetření u pacientů s maligním melanomem
 (Eliška Kafková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6p5wdo// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Tematická a jazyková analýza sportovního zpravodajství se zaměřením na pořady Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny
 (Pavla ŠEVČÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ezb5nj// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Theses on a related topic

Vliv komunikačního prostředí na stylizaci textů
 (Pavlína Machová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8kym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic