Theses on the same topic (having an identical keyword):

osetrovatelske diagnozy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Klinická validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele (00061)
 (Jana KONEČNÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jhpdgy// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Ošetřovatelské diagnózy u klienta s Amyotrofickou laterální sklerózou
 (Karolína ŠVECOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lkqg0d// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s diagnózou meningitida
 (Kateřina Horková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/if0h9/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Edukační ošetřovatelské diagnózy a jejich využitelnost v praxi
 (Klára NOVÁČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rxyr20// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy a intervence u fyziologického novorozence
 (Zuzana LAPÁČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sbiyis// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy v domovech pro seniory a možnosti jejich řešení
 (Blanka PĚCHOTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s3kgw7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Validizace ošetřovatelské diagnózy úzkost u žen s maligním onemocněním prsu
 (Ivana BŮLFINKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u7o7dw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy u pacientů se stomiemi
 (Lenka PLUHAŘOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6i4xld// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelské diagnózy související s poruchou čichu
 (Eva Nedomová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bq6kyl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Validizace ošetřovatelské diagnózy Strach-00148 a odpovídajících komponent NIC a NOC v pediatrické péči
 (Lenka MAZALOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//crwpkd// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)