Theses on the same topic (having an identical keyword):

oslabeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Růst ekonomické nerovnosti a oslabení sociální demokracie v Evropě
 (Jana Michalcová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysuzy/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Oslabení Mexika z pohledu teorie failed states: případová studie od roku 2006 do současnosti
 (Magda Kramářová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcb7t/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Dílčí oslabení výkonu a jeho náprava u dětí v předškolním věku
 (Josefa KOBRLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pxmslf// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Svalové oslabení - problém v ergoterapii
 (Barbora KVAPILOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b6huxv// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Komparace dílčích oslabení čtení a psaní v raném věku
 (Alena STIEBALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zb14ta// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Zdravotní tělesná výchova při kardiovaskulárním oslabení
 (Tomáš Fejfar)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cgluag// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Reedukace oslabení dílčích funkcí u dětí v MŠ jako prevence rozvoje SPU
 (Lenka Němcová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zc397a// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu.
 (Jakub NAVRÁTIL)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yxvuo8// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Vhodná pohybová aktivita v rámci zdravotní tělesné výchovy u vybraných druhů oslabení pohybového systému v oblasti trupu
 (Jakub NAVRÁTIL)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e2ue82// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Reedukace oslabení dílčích funkcí v průběhu odložené školní docházky se zaměřením na grafomotoriku a jemnou motoriku
 (Aneta Kostohryzová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//g7sqjk// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)