Theses on the same topic (having an identical keyword):

osobni naklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Osobní náklady účetní jednotky
 (Karel Musil)

2006, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ul9an/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Vliv změn v sociálním a zdravotním pojištění na osobní náklady společnosti
 (Darina Moravcová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l2zi2/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Externí náklady osobní silniční dopravy v Brně
 (Pavlína Červenková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//acwc5m// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Osobní náklady v podnikání
 (Daniel Pech)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5081 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Podnikové náklady v souvislosti s produktivitou práce
 (Adéla MALINOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aq5ntj// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Systém odměňování zaměstnanců a jeho vliv na náklady podniku
 (Stanislava Madliaková)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wrrh8j// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Dopady elektronizace na vyvolané náklady zadávání veřejných zakázek
 (Karolína Machová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80890 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Pojetí struktury nákladů v osobní železniční dopravě – srovnání teorie a praxe
 (Adam Klusoň)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfjm9/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Náklady na vybrané městské úřady
 (Lucie Burová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96501 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Vliv technologie na náklady a výnosy železniční osobní dopravy na lince R15
 (Josef Koukol)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a0sc8g// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)