Theses on the same topic (having an identical keyword):

otacky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Návrh modulu pro násuvný mechanický snímač otáček a snímače koncových poloh.
 (Jakub REINHART)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s1roh// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

Implementace skalárního řízení asynchronního motoru s čidlem otáček
 (Pavel KRÝSL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//il7m3p// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

E-mailová kampaň pro elektrotechnickou firmu vyrábějící frekvenční měniče sloužící k řízení otáček elektromotoru
 (Kristýna ZEMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nod8gk// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza napájecích veličin pohonu s DC motorem s regulací otáček
 (Jakub Bača)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108832 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Theses on a related topic

E-mailová kampaň pro elektrotechnickou firmu vyrábějící frekvenční měniče sloužící k řízení otáček elektromotoru
 (Kristýna ZEMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nod8gk// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Hlavní pohon obráběcích strojů. Planetová převodovka se stupňovou změnou otáček.
 (Václav BOUČEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//59ha4a// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

Regulace otáček asynchronního motoru
 (Jakub ZEISEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7j9pgk// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Návrh a realizace PID regulátoru pro řízení otáček stejnosměrného motoru na programovatelném automatu WinPAC-8000
 (Rudolf Vojtíšek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87552 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Řízení otáček asynchronních strojů
 (Miroslav KARBAN)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ce3c6n// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Modul řízení otáček ventilátoru
 (Pavel Hladík)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6xy7pk// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)