Theses on the same topic (having an identical keyword):

otevrena data

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Automation of Descriptive Data Mining: The Use of External Data in the Evaluation Phase
 (Viktor Nekvapil)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75753 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy
 (Anna Hradecká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcixv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Otevřená právní data
 (Dominik Štirba)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8ata/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Otevřená data ve veřejné správě
 (Dominika Vamberská)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neznt/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Otevřená data v akademické praxi
 (Jiří Marek)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysnr7/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Geografické informační systémy a otevřená data
 (Jaroslav Mira)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpyu5/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Volně dostupná prostorová a data a jejich využití v konceptu "Smart City"
 (Anna Hradecká)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr8wp/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Licencování informací veřejného sektoru a otevřená data
 (Eva Crháková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf9xm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikace metod DZD na otevřená data
 (Miroslav Prokůpek)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48616 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Otevřená data ve veřejné správě v České republice
 (Nikola Poláková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7c9wf9// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)