Theses on the same topic (having an identical keyword):

outliers

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Probability of outliers and its effects on effectiveness of similarity searching
 (Markéta Křenková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ssb4c/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Outliers and structural breaks in time series using state space models and indicator saturation approach
 (Zuzana Leová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75218 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů
 (Hana Švihálková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4okp/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Detekce anomálií v klasifikovaných datech: Vyhodnocování
 (Dušan Hetlerović)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7e3d/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Metody robustní vůči prvkovým odlehlým hodnotám
 (Viktorie NESRSTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4yti7o// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Testování efektivnosti nových grafických metod pro identifikaci odlehlých pozorování
 (Daniel Szczepanik)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144201 | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Identifikace odlehlých pozorování
 (Eliška SMAZALOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq6yzd// | Matematika a finanční studia / | Theses on a related topic

Systematizace nástrojů a postupů pro identifikaci odlehlých hodnot
 (Tomáš Pucholt)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128960 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic