Theses on the same topic (having an identical keyword):

overweight and obesity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The Prevalence Of Overweight and Obesity among Libyan CHildren and Adolescent
 (Fawzi Elabani)

2021, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3mcd/ | Sports Sciences / | Theses on a related topic

Vplyv vykonávaného povolania na vznik nadváhy a obezity
 (Eva Janíková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h70im/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Hodnocení vztahu mezi časem stráveným u obrazovky a tělesným složením nedospělých jedinců
 (Jana Panicová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqb7z/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Obesity - Risky Phenomenon of our Time
 (Ashour S A Mohamed)

2008, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jl2j4/ | Kinantropologie / | Theses on a related topic