Theses on the same topic (having an identical keyword):

oxid uhelnaty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Nenápadný přízrak jménem oxid uhelnatý, komplexní řešení intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční péči a na urgentních příjmech.
 (Lada ŽAMPACHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ilvgu3// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Vývoj senzorů oxidu uhelnatého
 (Dominik Madea)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8utp/ | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým
 (Matěj FORMANKA)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4cuthf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Šetření vybraných parametrů zásahů Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy při výskytu oxidu uhelnatého
 (Lukáš JOB)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xfqh2g// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým
 (Matěj FORMANKA)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a2v0kg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Hemoxygenasa - klíčový enzym v propojení signálních drah oxidů uhelnatého a dusnatého
 (Petra VAŠÍČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xjcp9z// | Biochemie / | Theses on a related topic

Specifika péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým v neodkladné péči
 (Tomáš BRŮŽEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xf0v6u// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Intoxikace oxidem uhelnatým
 (Aleš RYKALUK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7c1ffk// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)