Theses on the same topic (having an identical keyword):

ozarovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Využití hypofrakcionované radioterapie při ozařování mediastinálních a retroperitoneálních metastáz
 (Sabina Oberreiterová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itkhi/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vyhodnocení výsledků ozařování pacientů s nádormi hlavy a krku, léčených
 (Enrik Hrušovský)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e91l2/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Ozařování levostranného karcinomu prsu v hlubokém nádechu
 (Denisa KUROWSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//epix2m// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Stanovení mimoosové dávky při ozařování pro karcinomy v oblasti hlava- krk
 (Eliška FIALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3030xn// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Speciální techniky v radioterapii: celotělové ozařování
 (Lenka Kokrdová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wf25gv// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování
 (Marek Bečička)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7dzf0q// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Ozařování mozku při metastatickém postižení
 (Simona Školníková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5dx2ug// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Akutní a pozdní nežádoucí reakce po ozařování prsu
 (Natálie KÁROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6ir0x0// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Problematika stanovení dávek při celotělovém ozařování kůže elektronovým svazkem v Nemocnici České Budějovice
 (Anežka Kozlerová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//sw55t7// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu
 (Yuliia Khmurovska)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//vs96hd// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)