Theses on the same topic (having an identical keyword):

ozarovani polymeru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna machanických vlastností radiačně zasíťovaných konstrukčních polymerů v závislosti na absorbované dávce záření
 (Michal DANĚK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ov15f2// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování
 (Marek Bečička)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7dzf0q// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Energetické ztráty a rozptyl těžkých iontů v látce a degradace polymerů po ozáření těžkými ionty
 (Romana MIKŠOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g0n4h4// | Fyzika / Počítačové metody ve vědě a technice | Theses on a related topic

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření
 (Zdeněk HOLÍK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nawlsz// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Možnosti ovlivnění pevnosti lepených spojů u vybraných typů polymerů
 (Martin BEDNAŘÍK)

2015, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vy16c3// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Theses on a related topic

Měření mikrotvrdosti modifikovaných polymerů
 (Vlastimil KOVÁŘ)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dzuyzz// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Výzkum možností nových metod měření tvrdosti polymerů
 (Martin OVSÍK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//be64mn// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Theses on a related topic

Molekulově imprintované polymery jako rekogniční element pro detekci pesticidů
 (Milada Vodová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4sfhn0// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Měření mikrotvrdosti modifikovaných polymerů
 (Jiří Kovář)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g1dnxm// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)