Theses on the same topic (having an identical keyword):

ozdravny pobyt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh koncepce ozdravného pobytu pro žáky ZŠ s přihlédnutím na žáky s SVP
 (Jaroslav LEPŠÍK)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//onj6xu// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Ozdravné pobyty pro děti se zdravotním oslabením z pohledu pedagogických pracovníků
 (Zuzana NAVRÁTILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cm4ezw// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Organizace pobytu u moře pro děti s astma bronchiale
 (Tereza Součková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c76vj/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Ozdravné pobyty dětí a žáků-pedagogická rehabilitace
 (Barbora BLAHUTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//odhmew// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Zajištění pobytu v přírodě pro mateřské školy
 (Věra Baťková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//3bhzxm// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Komplexní rehabilitační péče dětí předškolního věku, které absolvují ozdravné pobyty
 (Andrea KREJČÍ)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xb2hx9// | Rehabilitace / Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Theses on a related topic

Rekreační pobyty jako forma benefitu např. u společnosti Arcelor Mittal Ostravaas
 (Lukáš Bílý)

2008, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//7a7ved// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic