Theses on the same topic (having an identical keyword):

paralelismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Paralelismus, asynchronismus a souběh v moderních programovacích jazycích
 (Yaroslav Zenchenko)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9fibae// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Vybraná témata politické komunikace z díla italského mediologa Paola Manciniho (politický paralelismus, profesionalizace, veřejná sféra)
 (Tereza Hromádková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fj08d/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Paralelismus v adaptivních evolučních algoritmech
 (Petr BUJOK)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ticmgh// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Vizualizace paralelismu aplikace v prostředí IDE CodeLite\nl{}
 (Nikola ZEMAN)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pdb27y// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Paralelismy a transpozice žánrů: poezie a grafika Bohuslava Reynka
 (Natálie Brzoňová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhuvr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Neoformalistická analýza: Super 8 - (Síťová) provázanost na bázi paralelismů a kontrastů
 (Marek Slovák)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evsso/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu
 (Martin Drápal)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0m5d/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Využití paralelismu pro analýzu biomolekul
 (Zuzana MAJDIŠOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mz41cb// | Inženýrská informatika / Počítačová grafika a výpočetní systémy | Theses on a related topic

Algorithms and Methods for Haptic Interaction with Deformable Objects
 (Jiří Filipovič)

2012, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2nmr/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Prototyp hry pro grafické programování
 (Matouš Rejzl)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egs8c/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)