Theses on the same topic (having an identical keyword):

pb2+ ionty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
 (Zuzana ŠPIRUTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//559kab// | Chemie / | Theses on a related topic

The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos
 (Biljana Đorđević)

2017, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//26v1p3// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Charakterizace materiálů na bázi grafen oxidu a iontů kovů pomocí elektrochemických metod
 (Katarína Holišová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//74a8vr// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů
 (Iveta KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hqdmzz// | Chemie / | Theses on a related topic

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí
 (Ondřej HALUSKA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//28c0ui// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci
 (Dagmar Chudobová)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zznbom// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic