Theses on the same topic (having an identical keyword):

pece o nezletile dite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Práva a povinnosti vzdálenějších příbuzných na výživu a péči o nezletilé dítě
 (Marek LIBIAK)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//39nfod// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Porozvodová péče o nezletilé děti s akcentem na střídavou výchovu. Možnosti a východiska.
 (Brigita BILÍKOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//01dlvs// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. v systému péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti
 (Martina PÁNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ppcfmt// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče
 (Martin HRUBEŠ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c055hj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Význam Zařízení pro děti - cizince při péči o nezletilé bez doprovodu se zaměřením na jejich integraci.
 (Martina Vargová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/llm4d/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Péče o nezletilé děti
 (Zuzana MORÁVKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fdk15s// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematické aspekty střídavé péče o nezletilé děti
 (Petra JÜNGEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6jt5ix// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Péče soudu o nezletilé
 (Petra Tázlarová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cwrvv/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Rozhodování opatrovnických soudů ve věcech péče o nezletilé děti
 (Lucie GOLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pnmtkf// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)