Theses on the same topic (having an identical keyword):

pedagogicka komunikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)
 (Lucie TIKALOVÁ)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wr4hzz// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) | Theses on a related topic

Pedagogická komunikace v individuální výuce anglického jazyka – akční výzkum
 (Pavel Prokš)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/hkapt/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Verbální komunikace mezi učitelem a žákem s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě české školy
 (Julie Fiedlerová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be76c/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Sociálně pedagogická komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia
 (Ivana Rudnická)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itu6i/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Komunikace alternativní základní školy s rodiči během pandemie koronaviru v roce 2020
 (Lucie Pechová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vz87c/ | Specializace v pedagogice / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Neverbální komunikace učitele při výuce na základní škole
 (Martina Benová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a52ux/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem ve vybrané mateřské škole. Případová studie.
 (Aneta Kabeláčová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1n3n/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace mezi učitelem a žákem na základní škole speciální
 (Mariana Ondrušová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bl9ju/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace ve výuce AJ na VŠ
 (Aneta Bartošová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ak1fw/ | Učitelství německého jazyka pro základní školy / | Theses on a related topic

Výuková komunikace na Waldorfské základní škole
 (Monika Kloučková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqn0g/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)