Theses on the same topic (having an identical keyword):

pedagogicke pozorovani.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Realizace speciálně pedagogické diagnostiky z hlediska metod a technik u vybraných skupin dětí s postižením
 (Šárka DREXLEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kdd70v// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Historie meteorologických pozorování v rámci výuky na pozemku u dnešní Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 (Petr ČECHÁK)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ogho5b// | Geografie / Geografie-Politologie | Theses on a related topic

Student v roli učitele na pedagogické praxi
 (Hana Teplá)

2009, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka | Theses on a related topic

Realizace speciálně pedagogické péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Veronika Šauerová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5339 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Speciálně pedagogické postupy při osvojování kompetencí žáka s poruchou autistického spektra v oblasti Člověk a jeho svět 2. ročníku základní školy
 (Jana PAVLICOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m23o9q// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Využití prvků ergoterapie u žáků rehabilitační třídy jako součást speciálně-pedagogické intervence
 (Pavla ŠÍMOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9ouco// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Pedagogické alternativy v předškolním vzdělávání
 (Zdeňka Hosová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8764 | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Hra jako prostředek pedagogické diagnostiky v mateřské škole
 (Silvie ADÁMKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4eyq0v// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Theses on a related topic

Pokusy, experimenty a pozorování ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 (Šárka Matějová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4569 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Pedagogické kompetence v odborném školství v oboru kuchař - číšník
 (Miroslava Machalová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ozcfez// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic