Theses on the same topic (having an identical keyword):

pendolino

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce chemických látek v SuperCity Pendolino
 (Barbora Lišková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94443 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Technická a technologická analýza možnosti prodloužení vozebního ramene souprav Pendolino o úsek Žilina - Košice
 (Marek Tomáš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99842 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Analýza služeb Českých drah a RegioJetu na trase Praha-Ostrava
 (Adam Blišťan)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31978 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Porovnání spokojenosti zákazníků s českými železničními dopravci
 (Helena Zewdiová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91453 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Mikroklimatické podmínky v kabinách strojvedoucích železniční dopravy, řidičů MHD a dálkové dopravy
 (Zbyněk VÍT)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4g5wt3// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci ČR
 (Jan KOTYZA)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//epfecd// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic