Theses on the same topic (having an identical keyword):

performativita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Performativita československého předjaří: Proměna kulturních představení mezi lety 1963 a 1967 v ČSSR
 (Lukáš Kubina)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypmar/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
 (Tereza Konývková)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyht4/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Performativita a performance v české literatuře 20. století
 (Štěpánka Kastnerová)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1t3lr3// | Historické vědy / Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury | Theses on a related topic

Chůze městem jako způsob myšlení a jednání nahlížená prostřednictvím konceptu performativní filosofie: Performativita veřejného prostoru pražské čtvrti Karlín
 (Barbora FIALOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//928eas// | Divadelní studia / Divadelní studia / Filmová studia | Theses on a related topic

Performativita a prožitek aktérů rekonstrukcí historických bitev
 (Žofie LAMEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4mmqw0// | Divadelní studia / Divadelní studia / Historické vědy | Theses on a related topic

Tarvesti: gender a performativita v ČR
 (Jana SIUDOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lqlaku// | Humanitní studia / Kulturní antropologie | Theses on a related topic

Performativita v súčasných festivaloch na príklade Kinobusu
 (Soňa MAJERIKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x9g9xl// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia | Theses on a related topic

Performativita a sebeprezentace obrozeneckých měšťanských vrstev
 (Žofie LAMEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z9egdi// | Humanitní studia / Divadelní studia- Historie | Theses on a related topic

Vkusová výchova - vkusové preference dnešních dětí a mládeže, identifikace, identita, performativita, metodika práce s dobrým designem ve výtvarné výchově
 (Barbora OTRUBOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f23a79// | Učitelství pro střední školy / VV | Theses on a related topic

Aktuální podoby scénografie v realizaci současných vizuálních umělců
 (Petra MÜNDELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7ms5pm// | Výtvarná umění / Kurátorská studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)