Theses on the same topic (having an identical keyword):

periferie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Očekávání vybraných aktérů komunity vůči terénním sociálním pracovníkům s dětmi a mládeží v kontextu městské periferie
 (Karolína Brabcová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3miw/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Fenomén antropocenu ve fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů nebo služeb: Zahradní nářadí\nl{}b) výstavní soubor: Periferie
 (Jan Smolík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mylwdf// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Veřejné provedení absolventského výkonu "Periferie, audiovizuální instalace" ze dne 11.9.2020
 (David Petráš)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zh9pw/ | Hudební umění / Multimediální kompozice | Theses on a related topic

Turismus - šance pro slovenské periferie?
 (Kristína Ďuratná)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2xra/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Vnitřní periferie České republiky - projevují se zde změny k lepšímu?
 (Pavla KRATOCHVÍLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c40qbb// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční.
 (Ondřej Puchta)

2018, Disertační práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t1zoll// | Výtvarná umění / Multimédia a design | Theses on a related topic

Venkovské periferie a dopravní obslužnost: analýza osobní železniční dopravy v České republice
 (Radek VĚNTUS)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xqwa5r// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Návrh jakostních elektronických obvodů pro periferie mikropočítačů
 (Robert Kučera)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140394 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Theses on a related topic

Řízení tepelné soustavy s chlazením pomocí Raspberry Pi 3 s využitím vzdálené periferie a měniče komunikující přes Profibus DP
 (Josef Mudra)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136365 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Připravenost regionů vnitřní periferie na příchod Průmyslu 4.0
 (Veronika Kulhánková)

2021, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qzj7ch// | Hospodářská politika a veřejná správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)