Theses on the same topic (having an identical keyword):

perun

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Aplikace pro profil uživatele systému Perun
 (Martin Kostka)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/box64/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Plugin API pro systém Perun
 (Daniel Valanský)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ip21f/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Optimalizace procesu generovaní a distribuce autorizačních rozhodnutí v komponentách Engine a Dispatcher systému Perun
 (David Šarman)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gokgb/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Auditování v systému Perun
 (Richard Husár)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2c8j/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Zrychlení databázových operací systému Perun pomocí ORM nástrojů
 (Radoslav Čerhák)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nlsv9/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Systém pro vyhledávání v atributech v systému Perun
 (Dominik František Bučík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di4ia/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rozšíření stavu uživatelů na zdrojích v systému Perun
 (Peter Balčirák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzrr6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Koncepce bezpečnostních rolí v systému Perun
 (Peter Balčirák)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4sdm/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vizualizace vztahů entit v systému Perun
 (Lucie Kurečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwfx6/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Návrh a implementace rozhraní pro monitorování komponenty Engine systému Perun
 (Jana Čecháčková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk1pu/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)