Theses on the same topic (having an identical keyword):

pesticidy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.
 (Eliška Kuchovská)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy58i/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Pesticidy a jiné prostředky na ochranu rostlin ve světle platné právní úpravy
 (Miriam Rozehnalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nimdf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR
 (Lenka Hájková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/an8qx/ | Chemie / | Theses on a related topic

Vyhodnocení odrůd ozimé pšenice z hlediska nákladů potřebných na jejich ochranu pesticidy
 (Tatiana Ovchinnikova)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k5uk85// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Pesticidy jako limitující faktor výskytu motýlů - review
 (Kristýna Haitlová)

2022, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vs4ji1// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Vývoj LC-MS/MS metody pro pesticidy a jejich monitoring ve vodách
 (Tereza Motúzová)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147784 | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Pesticidy a jejich vliv na necílové organismy
 (Tereza LUZAROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4li84j// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Studium interakce huminových kyselin s léčivy a pesticidy
 (Petra Cichoňová)

2023, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//rpmkv9// | Chemické a environmentální inženýrství / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Pesticidy jejich vliv na necílové organismy a metody odstraňování
 (Michaela Haluzíková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98310 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Diverzita včel opylujících vybrané druhy plodin a jejich kontaminace pesticidy
 (Marian HÝBL)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vmqh8o// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)