Theses on the same topic (having an identical keyword):

phage therapy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Molekulárně biologické aspekty bezpečnosti a účinnosti fágové terapie
 (Kristína Oremová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x915z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Léčba infekčních onemocnění pomocí bakteriofágů
 (Patrik Polák)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqwqf/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Interakce polyvalentních fágů s druhem Staphylococcus pseudintermedius
 (Kristína Oremová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vimko/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium exprese hostitelských a fágových genů během fágové infekce
 (Dominik Vrba)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyho8/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii
 (Kateřina Franzová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlebh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Porovnání účinnosti antibiotické a alternativní fágové terapie u klinicky významných stafylokoků
 (Natálie Hochmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hb46z/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Analýza mechanismů rezistence kmenů S. aureus k polyvalentním fágům s využitím transpozonové mutageneze
 (Patrik Polák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/teig5/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nové možnosti fágové terapie
 (David Bednář)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z37f9/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele
 (Karin Ďurišová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rq0gi/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv bakteriálních antifágových mechanismů na změny v genomu kayvirů
 (Hana Šáchová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i0y9q/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)