Theses on the same topic (having an identical keyword):

pharmacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Evaluation of Effectiveness of New POP Solution in Pharmacy: Case Study of L'Oréal
 (Nikola Kmoníčková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78792 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Marketingová komunikácia vybraného reťazca lekární
 (Andrea Šándorová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/hb5i4/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komunikační strategie lékárny Levandule ve městě Zbýšov
 (Veronika Andersová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zzkdv/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Znalost postupů první pomoci u pracovníků lékáren
 (Eliška Holmanová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txkhi/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Fachzeitschriften im Apothekenwesen. Ein deutsch-tschechischer Vergleich
 (Věra Dvořáková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1oy4/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti galenické farmacie
 (Petra Lopuchovská)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4m9z/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Theses on a related topic

Hodnocení prodejní činnosti vybrané lékárny
 (Iveta Křivá)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ue67z/ | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Analýza a návrh systému pro provoz lékárny
 (Alexander Lörinc)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ng1tm/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Postavení lékárenské praxe v ČR
 (Jan Peroutka)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1zm1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Podniková strategie soukromé lékárny v ČR v době rostoucího vlivu lékárenských řetězců
 (Michael Foltán)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cya31/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)