Theses on the same topic (having an identical keyword):

photogrammetry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Determining the bulk density of solid objects using photogrammetry
 (Ondřej Dupal)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//72r6c0// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Creation of skidding trails layout based on UAV photogrammetry in Thailand
 (Lucia Petrovičová)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//blha92// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Výpočet stromových charakteristik v dubovém porostu pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Petr Homola)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sias3m// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
 (Jiří Oškera)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137303 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Výpočet stromových charakteristik v bukovém porostu na základě fotogrammetrického mračna bodů
 (Michal Ferdus)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n2skqr// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Modelování a charakteristika lesních porostů pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Šimon Trčka)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ew97jf// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Vytvoření 3D modelu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci metodou průsekové fotogrammetrie a technologií TLS
 (Lukáš Morávek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129987 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Fotogrammetrické vyhodnocení popelové skládky Venuše s využitím leteckého měřického snímkování
 (Patrik Šubert)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129993 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Vytvoření 3D modelu zámku v Kravařích metodou průsekové fotogrammetrie.
 (Jan Procházka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92124 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)