Theses on the same topic (having an identical keyword):

physical aktivity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Měření pohybové aktivity ve výuce geografie v čase a prostoru
 (Oldřich Leischner)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/saybw/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Zjišťování pohybové aktivity u dospělé populace v Libereckém kraji
 (Markéta Pospíšilová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6wh7/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Analýza pohybové aktivity žen ve věku 30-45 let s ohledem na vybrané faktory životního stylu
 (Radka Střeštíková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqo2p/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Sportovní aktivity na vysokých školách v Brně
 (Kateřina Petriková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7hda/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu pohybové aktivity na ukazatele držení těla u žáků 2. stupně základních škol na Děčínsku
 (Kateřina GELETOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1q7b5e// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Monitoring sportovních preferencí a pohybové aktivity u žáků střední školy
 (Daniel NAVRÁTIL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ujq4wz// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Mimoškolní pohybové aktivity dětí mladšího školního věku
 (Jana Fikarová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oshn7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Metody subjektivního a objektivního monitoringu pohybové aktivity u osob s transverzální míšní lézí
 (Jarmila ŠTĚPÁNOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6al97v// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Vliv pohybové aktivity na hrubou motoriku u jedince s dětskou mozkovou obrnou
 (Pavla Lovětínská)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2r0q/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)