Theses on the same topic (having an identical keyword):

physically handicapped people

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Cestovní ruch osob s tělesným postižením v Jihomoravském kraji
 (Andrea Babáková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w7zvp8// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Postoje dětí v mladším školním věku k tělesně postiženým lidem
 (Lucie Hejtmánková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt7xf/ | Sociální politika a sociální práce / Psychologie | Theses on a related topic

Problematika poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Lucie Pokorná)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//rkcv23// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Kvalita poskytovaných služeb z pohledu uživatelů Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka
 (Monika Křivánková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ivip3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Geocaching jako volnočasová aktivita pro osoby s tělesným postižením pohybující se na vozíku
 (Markéta Varyšová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10000 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Lidé s tělesným postižením na vozíku a jejich pohled na fyzické a psychické bariéry
 (Jitka HANTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//whq989// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Hodnoty a hodnotová orientace u osob tělesně postižených
 (Ludmila SEDLÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vqbetp// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Cestovní ruch tělesně postižených - vybrané aspekty
 (Tereza KUBÁLKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e9r7ui// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Lidé s tělesným postižením na vozíku a jejich pohled na fyzické a psychické bariéry
 (Jitka HANTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//whq989// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Rozvoj komunikace tělesně hendikepovaných prostřednictvím dramatické výchovy
 (Barbora MORAVCOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jq5389// | Vychovatelství / společný základ - výtvarná orientace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)