Theses on the same topic (having an identical keyword):

pipelines

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Privatizace českých tranzitních plynovodů: analýza politického diskurzu
 (Tomáš Martanovič)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d08em/ | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Vliv trojfázových vedení na potrubí uložená v zemi
 (Štěpán ŽUREK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afj4ag// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Vliv vedení VVN a ZVN na produktovody z hlediska indukce nebezpečných napětí
 (Denis Roman)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118843 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Materiály použité pro potrubní trasy ve farmaceutickém průmyslu
 (Michaela Černá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114488 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Theses on a related topic

Preventivní opatření při pracích s otevřeným ohněm v podmínkách dálkovodů hořlavých kapalin
 (Hana Pastorková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128289 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Numerické modelování vlivů externích elektrických a magnetických polí na liniová úložná zařízení
 (Kateřina KOPELENTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o5sm2g// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Používání bezvýkopových metod při opravě a rekonstrukci potrubí
 (Silvie Mojžíšová)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gc1jpv// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Vliv nadzemního elektrického vedení na úložná zařízení
 (Martin ADÁMEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//62g4gd// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem
 (Lukáš KRATOCHVÍL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zf6zve// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Zpřesnění polohy plynovodů s využitím dat dálkového průzkumu Země
 (Markéta Brentnerová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5zatqy// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)