Theses on the same topic (having an identical keyword):

place

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
1. Teoretická část:\nl{}Prostor a model - fotografická interpretace\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: A Place to NOT Be\nl{}b) volný výstavní soubor: A Place to Be
 (Katarína Križanová)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d5pqn0// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Vymezení konceptu place attachment
 (Tomáš Niesner)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwys9/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Patrick Modiano: La Place de l'étoile, traduction commentée
 (Anna Benešová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v47bo/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka | Theses on a related topic

West Indian Poetry for Children and its Place in Contemporary British Literature
 (Tatiana Savchenko)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcnbk/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Saskatchewan (and) Film: Place-image and Identity in Saskatchewan Feature Film
 (Martin Ondryáš)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypegy/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Regionálna politika a štrukturálne fondy EÚ: koncept a aplikácia „place-based“ prístupu v reforme pre programové obdobíe 2014-2020
 (Miroslava Kobzová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bu54w/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Motivační program pro talenty ve společnosti Holmes Place Česká republika a jeho přínos pro zaměstnance a zaměstnavatele
 (Miroslav Telecký)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//6pdv6d// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Place attachmen, coping a rezilencia: Porovnanie u domácich a zahraničných študentov
 (Alžbeta Vojteková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/csk5n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

The Depiction of the Stolen Generation in My Place and Follow the Rabbit-Proof Fence
 (Lucie Wanderburgová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9jr7/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

"L'écriture plate" dans les oeuvres La Place, Une Femme et La Honte d'Annie Ernaux
 (Lucie Chytilová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v0ijs/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)