Theses on the same topic (having an identical keyword):

plavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Adaptace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání a celkový vliv plavání na daného jedince
 (Magda MILIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oka5be// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Plavání - významná pohybová aktivita dětí s MR a metodika výuky plavání na ZŠ praktické
 (Alexandra Erlebachová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//bfl5n0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Problematika Českého poháru v plavání
 (Dominik Vavrečka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww2e1/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Adaptace dítěte na vodní prostředí v kurzech baby plavání
 (Kateřina Zourková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3mro/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Tvorba výukového videa zaměřeného na plavání, na Bezpečnostně právní akademii Brno
 (Aneta Honsová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpkt3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Plavání jako kompenzační cvičení pro hráče ledního hokeje
 (Michael Bajužík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vaouc/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Metodika výuky plavání v teorii a praxi
 (Tereza Žáková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijrd9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání
 (Tomáš Hlinský)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pviu4/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná kineziologie | Theses on a related topic

Čím chladnější plavání, tím vřelejší vítání
 (Iva Kouřilová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lot3q/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Plavání a jeho vliv na zdraví dítěte
 (Kateřina Medlíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rext2/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)