Theses on the same topic (having an identical keyword):

pocitacem rizena vyuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Počítačem řízené stroje ve výuce na základních školách
 (Michal RANDA)

2020, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nbrgxm// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Inovace softwarového řešení počítačem řízené výuky\nl{}
 (Jan ŠÍPEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vls030// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Návrh praktické učební pomůcky řízené počítačem
 (Jiří Jursa)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b82if/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Problematika počítačem řízených strojů a jejich včlenění do školských vzdělávacích programů.
 (Bruno MRKVA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2yr7ab// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Počítač ve výuce odborných předmětů
 (Martin Škoula)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke9rp/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Nové formy a způsoby vedení výuky tematického celku „Číslicově řízené stroje“ (u technických oborů)
 (Jiří Samek)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e77fn/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic