Theses on the same topic (having an identical keyword):

podchlazeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
První pomoc při podchlazení a omrzlinách
 (Daniel BARTEK)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//n73hl1// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Chladová odolnost hladinatky Velia caprai: vliv aklimace a věkové třídy na bod podchlazení
 (Iveta NOVOTNÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8cc1zl// | Učitelství pro střední školy / Bi-TV/SŠ | Theses on a related topic

Přednemocniční neodkladná péče podchlazeným osobám
 (Barbora HONZEJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//al4gus// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Viskozitní chování podchlazených tavenin Ge-Sb-S a Ge-Sb-Se
 (Jakub Ondráček)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0zqmaj// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Nukleační proces v podchlazených taveninách Se-Te
 (Diego Alejandro Valdés Mitchell)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//63gr5p// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Analýza a vizualizace strukturních vlastností podchlazené vody v prostředí R
 (Jan ŽALOUDEK)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5xeis// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů
 (Simona Martinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//06izzo// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Termodynamické modelování podchlazené vody
 (Jana KALOVÁ)

2012, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lwrztc// | Strojní inženýrství / Termomechanika a mechanika tekutin | Theses on a related topic

Experimentální vyšetření závislosti povrchového napětí podchlazené vody měřeného elevační metodou na průměru kapiláry
 (Vít PELC)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//noauny// | Strojírenství / Energetické zdroje a zařízení | Theses on a related topic

Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy
 (Ina Ragasová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0yyta4// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)