Theses on the same topic (having an identical keyword):

podil nezamestnanych osob

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Demografická analýza nezaměstnaných osob starších 50 ti let v letech 1999 až 2013 v ČR
 (Eva Komínková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42171 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza nezaměstnanosti ve Středočeském kraji ČR v letech 2007 - 2016 se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny osob, případová studie okres Kolín
 (Dominika Bezoušková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71337 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Porovnání trendů nezaměstnanosti v ČR a SR z pohledu demografických charakteristik nezaměstnaných osob
 (Petra Fučíková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56118 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací v Opavě
 (Brigita Wittková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ki9yr8// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Pozice osob 50+ na trhu práce v České republice
 (Michaela Przywarová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//qykcru// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic