Theses on the same topic (having an identical keyword):

podpurna opatreni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně
 (Mária TOPIARZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s1qv6v// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu základního vzdělávání
 (Jaroslava Sluková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbwxs/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Podpůrná opatření a jejich vliv na inkluzi dítěte s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole
 (Blanka Konečná)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s84aj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpůrná opatření pohledem studentů učitelství
 (Petra Tužilová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucyhr/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 (Nicole Vágnerová)

2017, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/n02ef/ | Právní specializace / Právo v obchodních vztazích | Theses on a related topic

Podpůrná opatření u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikačních nedostatků na základní škole
 (Lucie ŠTÍRKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uxr6r4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Podpůrná opatření pro žáky s poruchou chování na základní škole
 (Denisa Horáková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//c4gwa7// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností
 (Lenka KLIMEŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//te9zzp// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Názory učitelů na podpůrná opatření ve vztahu ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
 (Klára Trčková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hu2gtp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní škole
 (Monika PLAVECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dko7q1// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)