Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohybova intervence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
 (Sylvie Kropáčová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbi82/ | Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost a kvalitu života důchodců žijících v domově pro seniory
 (Zuzana Žecová)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srapg/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
 (Lucie HAMERNÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mkm73g// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace
 (Andrea MRVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j1jkyj// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

Pohybová intervence pro žáky před školním lyžařským kurzem
 (Karel PALKA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wqryhj// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Návrh, realizace a posouzení vlivu pohybové intervence na seniory v domově s pečovatelskou službou.
 (Andrea NÁROŽNÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ypmx2d// | Pedagogika pohybové prevence / | Theses on a related topic

Vliv 6 týdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let
 (Zbyněk BARDOŇ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j4pyzj// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Změny v celkovém tělesném složení žen středního věku vlivem komplexní pohybové intervence.
 (Simona TURNEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1u0w6k// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Možnosti využití simulované nadmořské výšky pro zvýšení efektu pohybové intervence u obézních lidí
 (Diana JAROŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mo2772// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Návrh a realizace pohybové intervence u jinak zrakově disponovaného jedince se zaměřením na tandemovou cyklistiku
 (Jonáš NEDVĚD)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1ap32z// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)