Theses on the same topic (having an identical keyword):

political philosophy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Eric Voegelin a Leo Strauss. Analýza vzťahu medzi politikou a religiozitou (náčrt politicko-filozofického konceptu pre politickú vedu)
 (Igor Paulíček)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y92gq/ | Filozofie (čtyřleté) / Filozofie | Theses on a related topic

Problém uznání u Hegela a v současné politické filozofii
 (Zuzana Kožuchová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3u3o/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Moral and political implications of urbanism
 (Vladan Klement)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyo3t/ | Filozofie (čtyřleté) / Filozofie | Theses on a related topic

Metodologie analytické politické filozofie
 (Tereza Křepelová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbff5/ | Politologie / | Theses on a related topic

Politická filozofie F.A. Hayeka v procesu výuky základů společenských věd
 (David Ripel)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/he0ac/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Politická filozofie Slavoje Žižka
 (Tomáš Kára)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj8mh/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Pojem krízy v súčasnej sociálne - politickej filozofii
 (Zuzana Šivecová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4h99/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Legitimita obce, občanství a spravedlnost v antickém politicko - filosofickém myšlení
 (Jan Werner)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fa7j1/ | Politologie / | Theses on a related topic