Theses on the same topic (having an identical keyword):

polynomicke testy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vybrané psychometrické analýzy Bourdonova testu pozornosti
 (Štěpán Postulka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrrv5/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole
 (Martina Skalková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8hcm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic