Theses on the same topic (having an identical keyword):

polyunsaturated fatty acids

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv různého poměru n-3 a n-6 nenasycených mastných kyselin na hojení ran v experimentu
 (Alica Hokynková)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5us3/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Hodnocení hladin polynenasycených mastných kyselin v doplňcích stravy
 (Kristýna Olivíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//v9h7ho// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Vliv olejů s rozdílným složením polynenasycených mastných kyselin na vybrané imunologické markery u modelového organizmu
 (Radka Křikavová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1q8f80// | Chemie a technologie potravin / Ekotrofologie | Theses on a related topic

Význam transkripčních faktorů PPARgamma , NFkappaB a SREBP v působení vysoce nenasycených mastných kyselin a butyrátu sodného na epiteliální buňky tlustého střeva
 (Petra Dobešová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns791/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů
 (Gabriela Ambrožová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5twp/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Význam syntázy mastných kyselin v působení dietetických mastných kyselin na epiteliální buňky tlustého střeva
 (Jana Bogorová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/haoun/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic