Theses on the same topic (having an identical keyword):

pooperacni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti
 (Viktor Kubricht)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwizd/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Monitorování pooperační bolesti a analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kloubů dolních končetin
 (Denisa Krakowczyková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oku1s/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Pooperační bolest v intenzivní medicíně
 (Petra Faltýnková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/doy6d/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Pooperační bolest pacienta v poúrazovém období
 (Karolína Jandová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/riyl5/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Vliv kalkulací torických nitroočních čoček na pooperační výsledky
 (Alice Staveníková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//o1kzfb// | Optika a optometrie / | Theses on a related topic

Periferní nervové blokace a její vliv na pooperační bolest u pacientů po operaci
 (Iva Mrhálková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktph8/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Možnosti pooperační analgézie v cévní chirurgii
 (Andrea Valná)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oophx/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Akutní pooperační bolest v intenzivní medicíně
 (Lucie Nováková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m80x6/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)