Theses on the same topic (having an identical keyword):

populacni starnuti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Současné trendy stárnutí populace ve světě
 (Jan Slavík)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h46sg/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Česká mediální reflexe seniorů v době populačního stárnutí
 (Monika Škodová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv6gh/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Fiskální aspekty stárnutí populace
 (Eliška Němečková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dowf2/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
 (Marcela Petrová Kafková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzakw/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Starší řidiči a mobilita v aktivním stárnutí
 (Martina Vališová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ls5sb/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel
 (Klára Jestřábová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mcwlr/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Dopady populačního stárnutí na hospodářskou politiku
 (David Křivonožka)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo80u/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Populační stárnutí - ekonomický, sociální a pedagogický problém
 (Stanislav VEVERKA)

2008, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u32c1u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Populační stárnutí - ekonomický, sociální a pedagogický problém
 (Stanislav VEVERKA)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o4parp// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje seniorů k problematice stáří, stárnutí a smrti
 (Barbora Zohornová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9455 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)