Theses on the same topic (having an identical keyword):

porozita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Porozita a tvorba prasklin v katalytické vrstvě nanesené do voštinového filtru
 (Ondřej Šimůnek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//kku9wi// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Výzkum porozity kostní tkáně tura domácího (Bos primigenius f. domestica)
 (Gabriela Calábková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erjiv/ | Geologie / | Theses on a related topic

Petrografická charakteristika a zhodnocení stavu betonů vojenských opevnění
 (Michaela Horáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrnht/ | Geologie / | Theses on a related topic

Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů
 (Eva KINNERTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hxxgj5// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Grafenem dopované porézní uhlíkaté monolity
 (Michala SOLDÁNOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ojjjud// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Změny v pórové struktuře materiálů inženýrských bariér jako důsledek jejich dlouhodobé interakce s podzemní vodou
 (Anežka Víšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utjsr/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti polyuretanových pěn
 (Tomáš UHÝREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rmvn7u// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Pletené distanční textilie pro multifunkční aplikace
 (Veerakumar Arumugam)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dx0ep7// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic

Bioaktivní obalový materiál na bázi hydrogelu pro agro produkty
 (Smarak Bandyopadhyay)

2020, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7yn7lb// | Chemistry and Materials Technology / Technology of Macromolecular Compounds | Theses on a related topic

Analýza limitních faktorů omezujících navyšování uskladňovacích kapacit podzemních zásobníků plynu.
 (Jakub Ryba)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138580 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)