Theses on the same topic (having an identical keyword):

porucha autistickeho spektra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě
 (Lenka Krčilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4060 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Jak pandemie ovlivnila život v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra
 (Karolína Hanzlíková)

2022, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/kjf8y/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra – alternativní a augmentativní komunikace
 (Michala Břusková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4nz7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpůrná opatření a jejich vliv na inkluzi dítěte s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole
 (Blanka Konečná)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s84aj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra na 1. stupni Základní školy
 (Lenka Drábková)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbzos/ | Specializace v pedagogice / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra na 1. stupni Základní školy
 (Lenka Drábková)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbzos/ | Specializace v pedagogice / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
 (Pavlína Charvátová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1tii/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti u dítěte s poruchou autistického spektra
 (Lenka Černohousová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eneoj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální
 (Ilona Křikavová)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jbrvu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výchova a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra
 (Martin Dytrych)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt71v/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)