Theses on the same topic (having an identical keyword):

postaveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vyšetření postavení očí - princip, metody, vyhodnocení
 (Lucie Patočková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/um7lq/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Theses on a related topic

Postavení úředníků územních samosprávných celků
 (Klára Nováková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a36p6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Islám a právní postavení ženy ve společnosti
 (Sandra Halounová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tfgip/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Postavení a práva poškozeného v trestním řízení
 (Ivana Bulínová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uylmy/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace ve střetu zájmů
 (Vlasta Křížová)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr9ow/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky
 (Magdaléna Lišková)

2019, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uo3ql/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Postavení žáka s lehkým mentálním postižením v základní škole
 (Martina Holkupová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g29wo/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Postavení asistenta pedagoga v edukačním procesu v systému základního školství
 (Lucie Jehličková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hu15i/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Právní postavení nezletilého dítěte při rozvodu rodičů
 (Šárka Peinlová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mc3ss/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)