Theses on the same topic (having an identical keyword):

postupne vysychani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv vysychání na makrozoobentos malého toku
 (Pavla Řezníčková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfrzs/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Vliv vysychání na primární procesy fotosyntézy u vybraných druhů lišejníků
 (Michaela Hýsková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk2u7/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem
 (Markéta Cerhová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmmvz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic