Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni misto

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Chráněná pracovní místa (pracovní dílny) v návaznosti na zákon o veřejném zdravotním pojištění
 (Eva ZMEŠKALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0xc82g// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Sdílené pracovní místo
 (Kateřina ŠIKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//74okwt// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sdílené pracovní místo jako forma flexibilního zaměstnání
 (Matěj ŠVEC)

2021, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kcyp2o// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní místo Charita Jeseník z pohledu projektu "Druhá šance z.s."
 (Ilona UHELSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//65q1n0// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Pracovní místo pro tvůrčí činnost v soukromém interiéru
 (Anna Kukrechtová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yonvtu// | Design nábytku / | Theses on a related topic

Individuální pracovní místo v rámci open space kanceláře
 (Zuzana Zadražilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//id58fp// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Chráněná pracovní místa v olomouckém Středisku sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním
 (Eva Zdráhalová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13667/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Metody výběrového řízení na volné pracovní místo
 (Veronika Holubovská)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jd4760// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Adaptační proces nového zaměstnance na pracovní místo a formy jeho řízení
 (Pavel Hradský)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//iuv9b3// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)