Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni popis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Popis technického workflow Webarchivu NK ČR a užívaných nástrojů
 (Ondřej Kadlec)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1dx9/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Popis pracovních pozic v organizační struktuře
 (Dana VÁCLAVKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8zwv14// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

Popis kinematiky, pracovního prostoru a dynamiky existujícího robota a analýza řízení jeho pohybu
 (Libor Kobyda)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//brw2fc// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.
 (Hana Roškotová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30935 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Popis pracovního místa hotelové recepce a návrh dalšího vzdělávání pro pracovníky hotelové recepce
 (Dagmar Zajíčková)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//1vq6m1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Proces přijímání a adaptace zaměstnanců v podnikové praxi, hodnocení práce a popis pracovního místa
 (Klára Tejnská)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//d3l9fz// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza vybraných pracovních míst, popis a specifikace pracovních míst v stavebním podniku
 (Katarína Šlapková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7071 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Popis a zhodnocení systému vzdělávání v organizaci Celní správa České republiky
 (Martina JOSEFČUKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//ac1oi0// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Popis pracovních míst
 (Simona Zemanová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80861 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva
 (Petra Hrušková)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvj6c/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)