Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni schopnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Pracovní schopnost a její měření za pomoci Indexu pracovní schopnosti (na příkladech realizovaných studií)
 (Martina Miškelová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pcu9e/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Pracovní schopnost osob se zdravotním postižením v sociální firmě
 (Martina Štorová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mynzt/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců
 (Jana Vašáková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0fqc/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Potřeba sociální péče a pracovní schopnost u pacientů po kardiochirurgickém výkonu
 (Andrea ŠVADLENKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zhmzey// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Pracovněprávní a sociální důsledky trvalé ztráty pracovní schopnosti
 (Kateřina KOSNAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ysz5gv// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Validizace metody zaměřené na pracovní paměť a vizuospaciální schopnosti
 (Bohumila Kolínková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tl35t/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Problematika zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
 (Monika Lanz-Nečasová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mxd8u/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
 (Lenka Gazdová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uuwot/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza postavení občanů se změněnou pracovní schopností na trhu práce
 (Lenka Horáková)

2010, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/oii4j/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Problematika zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
 (Iveta Šobrová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lwkrf/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)