Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni trh nemecka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Pracovní mobilita Čechů na německý pracovní trh
 (Štěpánka PAKANDLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m38h8k// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Vliv migrace na trh práce v hostitelské zemi – případ Německa
 (Michal Kufner)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80791 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Regionální disparity německých spolkových zemí v letech 2005 – 2016 se zaměřením na trh práce
 (Michael Aster)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74223 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Dopady přeshraničních toků pracovní síly na trh práce v České republice a Spolkové republice Německo
 (Sebastian Hon)

2024, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//wckj2j// | Bachelor of Business Administration (BBA) / | Theses on a related topic

Dopad Velké recese na pracovní trh Velké Británie
 (Šárka Málková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82845 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Přeshraniční trh práce v česko-saském prostoru
 (Natálie RADIMCOVÁ)

2024, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ewrrgi// | Regionální rozvoj a veřejná správa / | Theses on a related topic

Migrace jako ekonomický fenomén ovlivňující trh práce v České republice v období 2004–2023
 (Bronislava Holcová)

2024, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/93023 | Národní hospodářství / | Theses on a related topic

Demografický vývoj v Německu a jeho vliv na trh práce
 (Alice Jaskovská)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/91740 | Mezinárodní obchod / | Theses on a related topic

Náklady organizácie „dovozu“ pracovnej sily na nemecký trh: historické skúsenosti.
 (Eva Štulrajterová)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3s529j// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Vliv pracovní migrace ze zemí střední a východní Evropy na trh práce Velké Británie po roce 2004
 (Kristýna Chadimová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22547 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)